dobrovolný svazek obcí

AKTUALITY

V roce 2021 získal MIKROREGION TÁBOR v rámci Programu obnovy venkova Libereckého kraje finanční podporu na projekt ,,Komunální technika pro MR TÁBOR“. Dotace činí více než 551 tis. Kč a bude použita na nákup 4 ks komunální techniky, konkrétně se bude jednat o dva zahradní traktory, sekačku na trávu a velký komunální traktor na sekání, zametání a shrnování sněhu.

Za přidělení dotace děkujeme.

logo Libereckého kraje

V roce 2021 byl MIKROREGION TÁBOR opět podpořen Královéhradeckým krajem částkou ve výši 35 000,- Kč na projekt ,,Poradenská činnost v MR Tábor“.

Svazek obcí tento příspěvek použije na úhradu nákladů spojených s profesionálním poradenstvím členským obcím svazku na území Královéhradeckého kraje, kterými jsou Kyje a Železnice.

logo Královéhradeckého kraje

I v letní sezóně letošního roku bude informační centrum na hoře Tábor opět plně k dispozici všem návštěvníkům. Turistům bude jako obvykle nabízen informační servis, prodej upomínkových předmětů a suvenýrů, občerstvení a také servis jízdních kol v případě defektu (na telefonické zavolání).

V provozu bude v červenci a srpnu denně (kromě pondělí) od 10 do 17 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Nekončící pandemie koronaviru i v letošním roce zasáhla do běžného života včetně možnosti konání hromadných akcí. Na jaře minulého roku jsme po zrušení tradiční akce „Děti vítají jaro“ doufali v její podzimní konání, které jsme nakonec museli také odvolat. Naděje nás všech se upíraly k roku 2021. Bohužel současná situace nám ani nedovolí, byť jen přemýšlet, o konání akce s účastí většího počtu lidí. Ani v roce 2021 tak zatím nezahajujeme žádné přípravy a upíráme zrak k podzimu, kdy ale opět bude rozhodovat aktuální epidemiologická situace. V nejhorším případě doufáme v rok 2022, kdy se snad v rámci možností vrátíme do běžného života a budeme se ve zdraví smět opět všichni setkat a připravit dětem příjemné herní dopoledne.

Děkujeme za pochopení.

V roce 2019 byl Mikroregion Tábor podpořen dotací z Programu obnovy venkova Libereckého kraje na nákup společné komunální techniky na údržbu veřejných prostranství. Z této dotace jsme nakoupili 10 ks techniky od motorové pily přes provzdušňovač trávníků po velký komunální traktor.

Tato nakoupená technika slouží všem devíti členským obcím na území Libereckého kraje, které si ji mohou v případě potřeby vypůjčit. Největší zájem o techniku je od března až do
pozdního října. Vzhledem k tomu, že v tomto období probíhá údržba veřejných prostranství ve všech obcích souběžně, je množství zakoupené techniky nedostatečné.

Mikroregion tak opět využije šanci na získání dotace z Programu obnovy venkova na nákup další společné techniky, o kterou je z řad obcí největší zájem. Nakoupením dalších několika kusů techniky chceme našim obcím zajistit snazší dostupnost techniky, kterou během sezóny postrádají.

V současné době připravujeme žádost o dotaci a přibližně v červnu 2021 bychom měli
obdržet informaci, zda nám dotace byla přidělena.

Mikroregion Tábor směřuje ke schválení nového strategického rozvojového materiálu mikroregionu.

Rozvojový dokument je důležitým nástrojem efektivního a kvalitního fungování mikroregionu ve věci strategického řízení. Na posledním veřejném zasedání, které se konalo dne 28.1.2021, členské obce projednaly analytickou část a pracovaly na návrhové části nové strategie. Během jara, na příštím veřejném zasedání mikroregionu, členské obce schválí její konečnou verzi.

Strategický dokument bude aktuální na deset let, tzn. od roku 2021 do roku 2031, případně bude upravován dle aktuální situace.