dobrovolný svazek obcí

AKTUALITY

Mikroregion Tábor vás zve třetí ročník food festivalu v Lomnici nad Popelkou, který se koná 16.9.2023 na zámku Lomnice nad Popelkou.

Jedná se o přehlídku kulinářských zážitků (street food, restaurace, sweet bar, regionální výrobci, minipivovary, vinaři, nápoje…).

FOOD FESTIVAL LOMNICE NAD POPELKOU: KIS Lomnice nad Popelkou

 

  1. – 11. 9. 2023 Tovaryšem čtvera řemesel 2023.  Projekt Tovaryšem čtvera řemesel je navazujícím projektem regionálního (celokrajského) významu, který veřejnosti představuje tradiční i méně známá řemesla Lomnicka, příp. širšího regionu, a to především tvůrčí formou.  Také letos byl projekt podpořen grantem Libereckého kraje.

Projekt Tovaryšem čtvera řemesel

Chcete poznat nebo si sami vyzkoušet některé z tradičních řemesel Lomnicka a našeho regionu? Zúčastněte se letního projektu Kulturního a informačního střediska Tovaryšem čtvera řemesel v rámci tzv. řemeslných úterků, který vám tuto možnost zprostředkuje.
Díky návštěvě v ateliéru sklářského výtvarníka Jiřího Ryby budou mít zájemci z řad obyvatel Lomnice i letních návštěvníků města možnost obdivovat kouzlo tavené skleněné plastiky (10.7. nebo 14.8.), ve Středisku pro volný čas Sluníčko se pod vedením lektorky Romany Dlouhé seznámí s prací s hlínou a vytvoří si a ozdobí vlastní hrneček (17.7. nebo 21.8.), naučí se rozeznávat drahé kameny našeho regionu, to vše s ukázkou jejich řezání a broušení (s malým dárkem na památku a možností nákupu drahokamů) v dílně Slavoje Kameníka (24.7. a 4.9.), do tajů výroby proslulých Lomnických sucharů se i díky praktické ukázce ponoří ve výrobně Ladislava Kodejšky (31.7. a 28.8.).Účastníci za každé absolvované řemeslo (lze se ale přihlásit i pouze na některé z nich dle zájmu a časových možností) získají tovaryšský list, na závěr mistrovský glejt.
Také letos byl projekt podpořen grantem Libereckého kraje.

Vyzkoušejte si svou zručnost a staňte se Tovaryšem čtvera ...

Již čtvrtou sezónu vypravuje spolek Kolej-klub, z.s. turistické vlaky z Turnova přes Libuň do Lomnice nad Popelkou. Oblast kolem vrcholu Tábor je turisticky velmi atraktivní a nabízí mnoho možností pro turistické nebo cyklovýlety. Letošní ročník bude navíc ozvláštněn nasazením zajímavých vozidel, která pojedou 1. a 29. července a 2. září. 

Přejeme Vám šťastnou cestu a podařený výlet!

lomnice_nad_popelkou

Na vlaky je tradičně nasazovaný motorový vůz M152.0604 z roku 1983. Máme  v plánu turistické vlaky ozvláštnit i nasazením jiných vozidel. 1. července a 2. září to bude motorový vůz M131.1081 z roku 1948. 29. července pak pojede vůz M240.0056 z roku 1964.

Na výlet k Táboru! Zastávky našeho vlaku jsou ideálními startovními body pro výlet na horu Tábor, zříceninu hradu Kumburk, Alainovu věž nebo k pramenu Cidliny.
Kolem zasávky Kyje u Jičína prochází Zlatá stezska Českého ráje, která vás dovede do Jičína, na Kozákov nebo do Turnova. V Lomnici nad Popelkou je k dispozici naučná stezka městem nebo rozhledna na skokanském můstku v lyžařském areálu v Popelkách.

V roce 2023 získal MIKROREGION TÁBOR v rámci Programu obnovy venkova Libereckého kraje finanční podporu na projekt ,, Nákup techniky a osazení informačního systému“. Dotace činí 700 000,- Kč a bude použita na nákup 3 ks komunální techniky, konkrétně se bude jednat o zametací kartáč, 6 tunový jednonápravový návěs za traktor a dvounápravový vůz, na obnovu informačního stánku na hoře Tábor a osazení informačního systému.

 Za přidělení dotace děkujeme.

 

logo Libereckého kraje

Po roce jsme opět uskutečnili již tradiční venkovní akci ,,Děti vítají jaro“. S dětmi jsme se tentokrát sešli u v Lomnici nad Popelkou  ve čtvrtek 25. května 2023 a strávili jsme zde příjemně slunečné sportovně-poznávací dopoledne.

Plánování akce bylo zahájeno již během dubna, kdy jsme oslovily všechny základní školy v mikroregionu (Lomnice nad Popelkou, Železnice, Nová Ves nad Popelkou, Tatobity, Rovensko pod Troskami) a přihlásilo se nám více než tři sta dětí 1. až 3. tříd. Mikroregion Tábor následně zajistil všem školám autobusovou dopravu do Lomnice nad Popelkou a zpět.

Po svém příjezdu do Lomnice nad Popelkou se děti, pod dozorem svých učitelek, nadšeně vydaly na horu Tábor. Během výstupu malí sportovci plnili nejrůznější úkoly, např. doplňovali pohádky, hádali nejrůznější předměty, probíhali slalom s vajíčkem na lžíci, atd. Po splnění úkolů byl všem předán pamětní list, pitíčko a sušenka. S celkem 13 disciplínami pomáhali žáci z 9. třídy ZŠ Lomnice nad Popelkou. Za spolupráci se ZŠ upřímně děkujeme.

Věříme, že se všem dětem poznávací dopoledne líbilo.

Po roce, jsme opět zahájili přípravy již 19. ročníku „DĚTI VÍTAJÍ JARO“.

Akce se bude v letošním roce konat ve čtvrtek 25.5.2023 v Lomnici nad Popelkou a žáci půjdou na horu Tábor.

Na akci budou tentokrát pozvány děti ze Základních škol Mikroregionu Tábor tzn. Lomnice nad Popelkou, Železnice, Nová ves nad Popelkou, Rovensko pod Troskami a Tatobity.

Autobusový svoz pro všechny Základní školy zajišťuje Mikroregion Tábor.

Akce se zúčastní více jak 300 dětí a budou pro ně připraveny sportovně poznávací disciplíny.

Mikroregion Tábor a Mikroregion Pojizeří dne 1.3.2023 uskutečnili společné výjezdní zasedání do Penzionu Mušlov. Součástí byla i prohlídka města Mikulov. Při setkání byla příležitost k výměně zkušeností například při realizování akcí „Zvyšování kvality života v obcích“ , které mají částečně společný rozsah plnění.

   

 

Město Železnice  zajišťuje údržbu veřejných prostor  svých 7 místních částí –  Železnice, Těšín, Cidlina, Zámezí, Doubravice , Březka a Pekloves pomocí vozidla na benzínový pohon. Vzhledem k současně vypsané dotaci z Národního programu Životní prostředí se město rozhodlo zakoupit elektromobil, který bude provádět svoz komunálního odpadu a biologického odpadu. Město předpokládá, že se bude elektromobil pohybovat jak po silnicích tak chodnících ve městě, kde nebude občany obtěžovat hlukem a ani zplodinami, tak jak tomu bylo do současnosti. Nákupem elektromobilu také dojde ke snížení emisí a to zejména v zástavbě rodinných domů.

V obci Syřenov dojde k výstavbě objektu požární zbrojnice včetně zpevněných ploch pro výjezd požárního vozidla a vybudování odstavných  ploch pro osobní automobily .