dobrovolný svazek obcí

Záměr regenerace řeší přemístění  sezónního informačního střediska na hoře Tábor, který byl nevhodně umístěn v blízkosti historické kaple Božího hrobu. Stávající umístění zároveň nedovolovalo díky prostorovým možnostem plné využití hlavní funkce objektu pro cestovní ruch.

K  přemístěnému informačnímu středisku byla nově vybudována elektropřípojka, která dále umožní osazení nabíjecí stanice na elektrokola, což je trendem dnešní doby.

Prostor bude dále doplněn novou turistickou infrastrukturou – informační tabulí s mapou, dřevěným posezením a stojany na kola. Celý prostor kolem střediska bude vydlážděn a oplocen.