dobrovolný svazek obcí

AKTUALITY

1 2 3 5

V roce 2023 získal MIKROREGION TÁBOR v rámci Programu obnovy venkova Libereckého kraje finanční podporu na projekt ,, Nákup techniky a osazení informačního systému“. Dotace činí 700 000,- Kč a bude použita na nákup 3 ks komunální techniky, konkrétně se bude jednat o zametací kartáč, 6 tunový jednonápravový návěs za traktor a dvounápravový vůz, na obnovu informačního stánku na hoře Tábor a osazení informačního systému.

 Za přidělení dotace děkujeme.

 

logo Libereckého kraje

Po roce jsme opět uskutečnili již tradiční venkovní akci ,,Děti vítají jaro“. S dětmi jsme se tentokrát sešli u v Lomnici nad Popelkou  ve čtvrtek 25. května 2023 a strávili jsme zde příjemně slunečné sportovně-poznávací dopoledne.

Plánování akce bylo zahájeno již během dubna, kdy jsme oslovily všechny základní školy v mikroregionu (Lomnice nad Popelkou, Železnice, Nová Ves nad Popelkou, Tatobity, Rovensko pod Troskami) a přihlásilo se nám více než tři sta dětí 1. až 3. tříd. Mikroregion Tábor následně zajistil všem školám autobusovou dopravu do Lomnice nad Popelkou a zpět.

Po svém příjezdu do Lomnice nad Popelkou se děti, pod dozorem svých učitelek, nadšeně vydaly na horu Tábor. Během výstupu malí sportovci plnili nejrůznější úkoly, např. doplňovali pohádky, hádali nejrůznější předměty, probíhali slalom s vajíčkem na lžíci, atd. Po splnění úkolů byl všem předán pamětní list, pitíčko a sušenka. S celkem 13 disciplínami pomáhali žáci z 9. třídy ZŠ Lomnice nad Popelkou. Za spolupráci se ZŠ upřímně děkujeme.

Věříme, že se všem dětem poznávací dopoledne líbilo.

Po roce, jsme opět zahájili přípravy již 19. ročníku „DĚTI VÍTAJÍ JARO“.

Akce se bude v letošním roce konat ve čtvrtek 25.5.2023 v Lomnici nad Popelkou a žáci půjdou na horu Tábor.

Na akci budou tentokrát pozvány děti ze Základních škol Mikroregionu Tábor tzn. Lomnice nad Popelkou, Železnice, Nová ves nad Popelkou, Rovensko pod Troskami a Tatobity.

Autobusový svoz pro všechny Základní školy zajišťuje Mikroregion Tábor.

Akce se zúčastní více jak 300 dětí a budou pro ně připraveny sportovně poznávací disciplíny.

Mikroregion Tábor a Mikroregion Pojizeří dne 1.3.2023 uskutečnili společné výjezdní zasedání do Penzionu Mušlov. Součástí byla i prohlídka města Mikulov. Při setkání byla příležitost k výměně zkušeností například při realizování akcí „Zvyšování kvality života v obcích“ , které mají částečně společný rozsah plnění.

   

 

Město Železnice  zajišťuje údržbu veřejných prostor  svých 7 místních částí –  Železnice, Těšín, Cidlina, Zámezí, Doubravice , Březka a Pekloves pomocí vozidla na benzínový pohon. Vzhledem k současně vypsané dotaci z Národního programu Životní prostředí se město rozhodlo zakoupit elektromobil, který bude provádět svoz komunálního odpadu a biologického odpadu. Město předpokládá, že se bude elektromobil pohybovat jak po silnicích tak chodnících ve městě, kde nebude občany obtěžovat hlukem a ani zplodinami, tak jak tomu bylo do současnosti. Nákupem elektromobilu také dojde ke snížení emisí a to zejména v zástavbě rodinných domů.

V obci Syřenov dojde k výstavbě objektu požární zbrojnice včetně zpevněných ploch pro výjezd požárního vozidla a vybudování odstavných  ploch pro osobní automobily .

Mikroregion Tábor připravuje na rok 2023 revitalizaci prostoru informačního stánku na Hoře Tábor. Revitalizace bude spočívat v přemístění stávajícího stánku a vybudování elektropřípojky včetně nabíječky na elektrokola. Prostor bude dovybaven informační tabulí včetně lavic, stolů a stojanů na kola. MR Tábor na dílčí část plnění podal žádost o dotaci do datačního fondu Libereckého kraje a POV.

Nákup vysokozdvižné plošiny, byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje, z Programu obnovy venkova. Plošina bude členským obcím Libereckého kraje sloužit např. při opravách světel veřejného osvětlení, stavbě vánočních stromů, čištění okapů na veřejných budovách, ořezávání větví stromů zasahujících do průjezdných profilů místních komunikací apod.

 

 

 

V letošním roce slaví Kulturní středisko v Lomnici nad Popelkou již 20 let své činnosti.  Příspěvková organizace města byla založena 1.2.2002, a to především za účelem realizace informačních aktivit a pořádání kulturních a společenských akcí. Na začátku mělo informační středisko ve správě pouze zámek a Tylovo divadlo a postupně získalo např. městkou knihovnu, kino nebo i stánek Sezónního informačního střediska Mikroregionu Tábor na hoře Tábor, za jehož spolehlivé vedení mu tímto děkujeme.

Kulturnímu a informačnímu středisku tímto přejeme minimálně dalších dvacet let úspěšné činnosti.

1 2 3 5