dobrovolný svazek obcí

Účelem svazku obcí je ochrana společných zájmů a zmnožení sil a finančních prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou z členských obcí.