dobrovolný svazek obcí
  1. – 11. 9. 2023 Tovaryšem čtvera řemesel 2023.  Projekt Tovaryšem čtvera řemesel je navazujícím projektem regionálního (celokrajského) významu, který veřejnosti představuje tradiční i méně známá řemesla Lomnicka, příp. širšího regionu, a to především tvůrčí formou.  Také letos byl projekt podpořen grantem Libereckého kraje.

Projekt Tovaryšem čtvera řemesel

Chcete poznat nebo si sami vyzkoušet některé z tradičních řemesel Lomnicka a našeho regionu? Zúčastněte se letního projektu Kulturního a informačního střediska Tovaryšem čtvera řemesel v rámci tzv. řemeslných úterků, který vám tuto možnost zprostředkuje.
Díky návštěvě v ateliéru sklářského výtvarníka Jiřího Ryby budou mít zájemci z řad obyvatel Lomnice i letních návštěvníků města možnost obdivovat kouzlo tavené skleněné plastiky (10.7. nebo 14.8.), ve Středisku pro volný čas Sluníčko se pod vedením lektorky Romany Dlouhé seznámí s prací s hlínou a vytvoří si a ozdobí vlastní hrneček (17.7. nebo 21.8.), naučí se rozeznávat drahé kameny našeho regionu, to vše s ukázkou jejich řezání a broušení (s malým dárkem na památku a možností nákupu drahokamů) v dílně Slavoje Kameníka (24.7. a 4.9.), do tajů výroby proslulých Lomnických sucharů se i díky praktické ukázce ponoří ve výrobně Ladislava Kodejšky (31.7. a 28.8.).Účastníci za každé absolvované řemeslo (lze se ale přihlásit i pouze na některé z nich dle zájmu a časových možností) získají tovaryšský list, na závěr mistrovský glejt.
Také letos byl projekt podpořen grantem Libereckého kraje.

Vyzkoušejte si svou zručnost a staňte se Tovaryšem čtvera ...