dobrovolný svazek obcí

Nákup vysokozdvižné plošiny, byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje, z Programu obnovy venkova. Plošina bude členským obcím Libereckého kraje sloužit např. při opravách světel veřejného osvětlení, stavbě vánočních stromů, čištění okapů na veřejných budovách, ořezávání větví stromů zasahujících do průjezdných profilů místních komunikací apod.