dobrovolný svazek obcí

I v letošním roce jsme požádali o dotaci z Programu obnovy venkova, tentokrát na projekt ,,Nákup vysokozdvižné plošiny“ a Liberecký kraj naší žádosti vyhověl.

Celkem nám byla schválena částka dotace ve výši 700 tis. Kč při předpokládané ceně automobilu s vysokozdvižnou plošinou 2 100 000,- Kč.

Během letních měsíců bude zahájeno výběrové řízení na nákup automobilu.

Za poskytnutou dotaci děkujeme.

logo Libereckého kraje