dobrovolný svazek obcí

admin

Nekončící pandemie koronaviru i v letošním roce zasáhla do běžného života včetně možnosti konání hromadných akcí. Na jaře minulého roku jsme po zrušení tradiční akce „Děti vítají jaro“ doufali v její podzimní konání, které jsme nakonec museli také odvolat. Naděje nás všech se upíraly k roku 2021. Bohužel současná situace nám ani nedovolí, byť jen přemýšlet, o konání akce s účastí většího počtu lidí. Ani v roce 2021 tak zatím nezahajujeme žádné přípravy a upíráme zrak k podzimu, kdy ale opět bude rozhodovat aktuální epidemiologická situace. V nejhorším případě doufáme v rok 2022, kdy se snad v rámci možností vrátíme do běžného života a budeme se ve zdraví smět opět všichni setkat a připravit dětem příjemné herní dopoledne.

Děkujeme za pochopení.

V roce 2019 byl Mikroregion Tábor podpořen dotací z Programu obnovy venkova Libereckého kraje na nákup společné komunální techniky na údržbu veřejných prostranství. Z této dotace jsme nakoupili 10 ks techniky od motorové pily přes provzdušňovač trávníků po velký komunální traktor.

Tato nakoupená technika slouží všem devíti členským obcím na území Libereckého kraje, které si ji mohou v případě potřeby vypůjčit. Největší zájem o techniku je od března až do
pozdního října. Vzhledem k tomu, že v tomto období probíhá údržba veřejných prostranství ve všech obcích souběžně, je množství zakoupené techniky nedostatečné.

Mikroregion tak opět využije šanci na získání dotace z Programu obnovy venkova na nákup další společné techniky, o kterou je z řad obcí největší zájem. Nakoupením dalších několika kusů techniky chceme našim obcím zajistit snazší dostupnost techniky, kterou během sezóny postrádají.

V současné době připravujeme žádost o dotaci a přibližně v červnu 2021 bychom měli
obdržet informaci, zda nám dotace byla přidělena.

Mikroregion Tábor směřuje ke schválení nového strategického rozvojového materiálu mikroregionu.

Rozvojový dokument je důležitým nástrojem efektivního a kvalitního fungování mikroregionu ve věci strategického řízení. Na posledním veřejném zasedání, které se konalo dne 28.1.2021, členské obce projednaly analytickou část a pracovaly na návrhové části nové strategie. Během jara, na příštím veřejném zasedání mikroregionu, členské obce schválí její konečnou verzi.

Strategický dokument bude aktuální na deset let, tzn. od roku 2021 do roku 2031, případně bude upravován dle aktuální situace.

V blížícím se adventním čase bychom Vás rádi srdečně pozvali na zámek v Lomnici nad Popelkou, kde bude od 9.12.2020 do 6.1.2021 k vidění sochaný dřevěný betlém s lomnickými motivy.
Autorkou betlému je řezbářka Marta Novotná, velkoformátové malby vytvořil malíř Zdeněk Jiřišta z Lomnice nad Popelkou.
Vstupné na prohlídku betlému je dobrovolné.
Více informací je k naleznutí na webových stránkách KIS Lomnice nad Popelkou:
http://www.kislomnice.cz/pozor-zamecky-betlem-vas-zve-k-posledni-navsteve-do-17-12-2020-zamek-lomnice-n-pop/d-4811/p1=1095

V srpnu roku 2020 již médii proběhla zpráva o plánovaných organizačních změnách Lesů ČR. Hlavním důvodem zamýšlených změn má být zvyšování efektivity administrativních procesů a posílení vlastních kapacit Lesů ČR. Tato reorganizace by měla začít platit od 1. ledna 2021.

Území Mikroregionu Tábor a dalších okolních obcí, by díky výše uvedeným změnám bylo rozděleno do působnosti dvou oblastních ředitelství – Choceň a Teplice.

Mikroregion Tábor společně s dalšími partnery (Mikroregion Český ráj, Mikroregion Pojizeří, Mikroregion Pojizeří, Mikroregion Podkozákovsko a Správa CHKO ČR) vyjádřil veřejný nesouhlas
s organizačními změnami, které Lesy ČR připravují.

Ze strany obcí jde zejména o obavy spojené s přerušením stávající vzájemné informovanosti o lesních těžbách, ztížení vzájemné komunikace při řešení kůrovcové kalamity a také z důvodu značné
vzdálenosti do místa působnosti dvou nových oblastních ředitelství.

Dalším závažným důvodem pro vydání tohoto prohlášení byl i ten, že takto závažné změny v organizaci, činí Lesy ČR bez širší odborné diskuze.