dobrovolný svazek obcí

V srpnu roku 2020 již médii proběhla zpráva o plánovaných organizačních změnách Lesů ČR. Hlavním důvodem zamýšlených změn má být zvyšování efektivity administrativních procesů a posílení vlastních kapacit Lesů ČR. Tato reorganizace by měla začít platit od 1. ledna 2021.

Území Mikroregionu Tábor a dalších okolních obcí, by díky výše uvedeným změnám bylo rozděleno do působnosti dvou oblastních ředitelství – Choceň a Teplice.

Mikroregion Tábor společně s dalšími partnery (Mikroregion Český ráj, Mikroregion Pojizeří, Mikroregion Pojizeří, Mikroregion Podkozákovsko a Správa CHKO ČR) vyjádřil veřejný nesouhlas
s organizačními změnami, které Lesy ČR připravují.

Ze strany obcí jde zejména o obavy spojené s přerušením stávající vzájemné informovanosti o lesních těžbách, ztížení vzájemné komunikace při řešení kůrovcové kalamity a také z důvodu značné
vzdálenosti do místa působnosti dvou nových oblastních ředitelství.

Dalším závažným důvodem pro vydání tohoto prohlášení byl i ten, že takto závažné změny v organizaci, činí Lesy ČR bez širší odborné diskuze.