dobrovolný svazek obcí

Mikroregion Tábor směřuje ke schválení nového strategického rozvojového materiálu mikroregionu.

Rozvojový dokument je důležitým nástrojem efektivního a kvalitního fungování mikroregionu ve věci strategického řízení. Na posledním veřejném zasedání, které se konalo dne 28.1.2021, členské obce projednaly analytickou část a pracovaly na návrhové části nové strategie. Během jara, na příštím veřejném zasedání mikroregionu, členské obce schválí její konečnou verzi.

Strategický dokument bude aktuální na deset let, tzn. od roku 2021 do roku 2031, případně bude upravován dle aktuální situace.