dobrovolný svazek obcí

Město Železnice  zajišťuje údržbu veřejných prostor  svých 7 místních částí –  Železnice, Těšín, Cidlina, Zámezí, Doubravice , Březka a Pekloves pomocí vozidla na benzínový pohon. Vzhledem k současně vypsané dotaci z Národního programu Životní prostředí se město rozhodlo zakoupit elektromobil, který bude provádět svoz komunálního odpadu a biologického odpadu. Město předpokládá, že se bude elektromobil pohybovat jak po silnicích tak chodnících ve městě, kde nebude občany obtěžovat hlukem a ani zplodinami, tak jak tomu bylo do současnosti. Nákupem elektromobilu také dojde ke snížení emisí a to zejména v zástavbě rodinných domů.