dobrovolný svazek obcí

V obci Syřenov dojde k výstavbě objektu požární zbrojnice včetně zpevněných ploch pro výjezd požárního vozidla a vybudování odstavných  ploch pro osobní automobily .