dobrovolný svazek obcí

V roce 2022 Liberecký kraj opětovně vyhlásil dotační Program obnovy venkova, který je určen obcím a mikroregionům na obnovu a údržbu technické infrastruktury, venkovské zástavby, občanské vybavenosti nebo úpravu veřejných prostranství. V rámci programu byl vyhlášen i dotační titul 7 pro integrované projekty venkovských mikroregionů, ze kterého pravidelně žádá o dotace i Mikroregion Tábor.

Stejně jako v minulém roce, tak i v tom letošním požádáme o dotaci na komunální techniku. Konkrétně se bude jednat o automobil s vysokozdvižnou pracovní plošinou kloubovo-teleskopické koncepce s plně hydraulickým ovládáním. Automobil bude sloužit např. při opravě veřejného osvětlení, při stavbě vánočních stromků nebo při ořezu stromů, které zasahují do průjezdných profilů místních komunikací.

Cena automobilu odhadujeme na 2 mil. Kč a z Libereckého kraje podáme žádost o dotaci na 700 tis. Kč.