dobrovolný svazek obcí

V roce 2021 získal MIKROREGION TÁBOR v rámci Programu obnovy venkova Libereckého kraje finanční podporu na projekt ,,Komunální technika pro MR TÁBOR“. Dotace činí více než 551 tis. Kč a bude použita na nákup 4 ks komunální techniky, konkrétně se bude jednat o dva zahradní traktory, sekačku na trávu a velký komunální traktor na sekání, zametání a shrnování sněhu.

Za přidělení dotace děkujeme.

logo Libereckého kraje